Løten Kirkelige Fellesråd


Medlemmer av Løten Kirkelige Fellesråd 2023 - 2027

Leder          Paul Ristian Svevad
Nestleder    Wenche Lill Flagstad
                    Tore Sætren  
                    Willy Storsveen
                    Roger Røed
                    Amund Olav Sigstad
                    Julie Sørby Slettetveit  
                    Astrid Synnøve Søsveen
Sokneprest  Torbjørn Granerud

Fra Løten Kommune: Hilde Mari Bjørke
                                   Jørn Arild Flatha

Varamedlemmer

1.                Tone Elisabeth Rognli
2.                Ann-Kristin Nybakk Djuve
3.                Hege Palerud Steen
4.                Vegdis Aanstad
5.                Terje Eivind Torp
 

 


Kontaktperson
Leder Paul kristian Svevad  (48240683)         
Kirkeverge   Lars Linholt (924 82 990)

Tilbake