Gravferd i Løten sokn


Her finner du mer informasjon om gravferd i Løten.

Gravferdsdager:

Det er gravferd i Løten tirsdager og fredager, kl 10.30 og 13.00 begge dager.
En kan velge om begravelsen/bisettelsen er i kirken eller i kapellet. Gravferd er gratis for innenbygdsboende.
Generelt om gravferd på Den norske kirkes nettside.


Feste av grav


Fra 1. januar 2022 øker årlig pris til kroner 220, - per år, mens festeavtalens lengde er 10 år.


Løten gravlund

Løten gravlund har i dag to minnelunder. En minnelund for voksne og en minnelund for barn. Felles for dem begge er at det settes ned urne, eller gravlegges, uten at gravstedet blir merket med navn. Minnelunden for voksne ble tatt i bruk i 2005, mens barnas minnelund ble tatt i bruk allerede i 2002. Vi har fått tilbakemelding fra publikum med ønske om blomster på disse to minnelundene. Det vil vi nå prøve å få til. Det skal være hyggelig å besøke også disse minnestedene.

Kontaktopplysninger: Tlf. 970 24 829 

Kirkegårdsvedtektene for Løten kirkegård kan du lese her.

Har du spørsmål ang feste av grav, så ta gjerne kontakt med kirkekontoret på tlf 62 56 40 64.

Tilbake